About

नेपालको बैक तथा बित्तिय क्षेत्र र नेपालको निजामती सेवामा आफ्नो भबिश्य बनाउन चाहने ब्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्ने उदेश्यले यो website को निर्माण गरिएको छ ।