Accounting MCQ Questions for Nepal Rastra Bank Exam

नेपाल राष्ट्र बैंकका पुराना प्रश्नहरु हेर्नुहोस :-

Old Questions

नेपाल राष्ट्र बैंकका पुराना प्रश्नहरु हेर्नुहोस |

यहा हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकको बिगतमा सोधिएका तह ४ सहायक दितीयका केहि पुरानाप्रश्हरु समाबेस गरेका छौ | हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला |

यहा राखिएका प्रश्नका फोटोहरु स्पस्ट नबुझिएमा हाम्रो website www.sarakarijagir.com मा login गरि download गरेर हेर्न सक्नु हुनेछ |

नेपाल राष्ट्र बैंकका पुराना प्रश्नहरु

नेपाल राष्ट्र बैंकका पुराना प्रश्नहरु

नेपाल राष्ट्र बैंकका पुराना प्रश्नहरु

नेपाल राष्ट्र बैंकका पुराना प्रश्नहरु

नेपाल राष्ट्र बैंकका पुराना प्रश्नहरु

नेपाल राष्ट्र बैंकका पुराना प्रश्नहरु

नेपाल राष्ट्र बैंकका पुराना प्रश्नहरु

तपाईलाई हाम्रा लोकसेवा तयारी सम्बन्धि प्रश्तुति कस्तो लाग्दैछ कृपया सल्ला सुझाव दिनु होला । अन्य यस्तै सामाग्री हरुको लागि www.sarakarijagir.com मा जानु होला । साथै हामीलाई फेसबुकमा भेट्नको लागि https://www.facebook.com/preparationbank मा click गर्नु होला धन्यबाद । कृपया यस पोस्ट लाइ share गरि हामीलाई हौसला प्रदान गर्नु होला ।

3 thoughts on “नेपाल राष्ट्र बैंकका पुराना प्रश्नहरु हेर्नुहोस :-

  1. नेपाल राष्ट्र बैँक काे IT Assistant का पुराना Questions हरू पनि हजुर ले Post गरिदिनु पयाें हजुरकाे याे site निक्कै राम्राे छ धन्यवाद ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *