नेपाल बैंक लि. प्रदेश २ को लिखित परीक्षाको परिक्षा भवन कायम गरिएको सुचना

गोरखापत्र

लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रदेश नं. २ को वि.नं. २०७५/७६/२६ सहायक-४ (खुला तथा समावेशी) तथा वि.नं. २०७५/७६/३३ तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।

Download Link : http://psc.gov.np/assets/uploads/files/%E0%A4%AD%E0%A4%B5%E0%A4%A8_%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2_%E0%A4%AC%E0%A5%88%E0%A4%951.pdf

लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रदेश नं. २ को वि.नं. २०७५/७६/२६ सहायक-४ (खुला तथा समावेशी) तथा वि.नं. २०७५/७६/३३ तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।

 

तपाइँ परिक्षामा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्णमा सफलताको सुभकामना , धन्यवाद |

तपाईलाई हाम्रा लोकसेवा तयारी सम्बन्धि प्रश्तुति कस्तो लाग्दैछ कृपया सल्ला सुझाव दिनु होला । अन्य यस्तै सामाग्री हरुको लागि  www.sarakarijagir.com  मा जानु होला । साथै हामीलाई फेसबुकमा भेट्नको लागि  https://www.facebook.com/preparationbank मा click गर्नु होला धन्यबाद ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *