Accounting MCQ Questions for Nepal Rastra Bank Exam

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राविधिक सेवा, सुचना प्रबिधि समुहको परिक्षा भवन कायम गरिएको सुचना

गोरखापत्र

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. २५/२०७५ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक सेवा, सूचना प्रविधि समूह, सहायक द्वितीय पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।

Download Link : http://psc.gov.np/assets/uploads/files/NRB_%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%95_%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF_%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE_%E0%A4%AD%E0%A4%B5%E0%A4%A8_2075-76.pdf

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. २५/२०७५ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक सेवा, सूचना प्रविधि समूह, सहायक द्वितीय पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।

 

 

तपाइँ परिक्षामा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्णमा सफलताको सुभकामना , धन्यवाद |

तपाईलाई हाम्रा लोकसेवा तयारी सम्बन्धि प्रश्तुति कस्तो लाग्दैछ कृपया सल्ला सुझाव दिनु होला । अन्य यस्तै सामाग्री हरुको लागि  www.sarakarijagir.com  मा जानु होला । साथै हामीलाई फेसबुकमा भेट्नको लागि  https://www.facebook.com/preparationbank मा click गर्नु होला धन्यबाद ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *