नेपाल वैङ्क लिमिटेडको सुदुरपश्चिम प्रदेशको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।

गोरखापत्र

लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर कञ्चनपुर द्वारा संचालन हुने नेपाल वैङ्क लिमिटेडको सुदुरपश्चिम प्रदेशको सहायक-४ र कनिष्ठ सहायक(Gold tester)-३ (खुला र समावेशी)पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।

Download Link : सहायक-४ र कनिष्ठ सहायक(Gold tester)-३ (खुला र समावेशी)

 

लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर कञ्चनपुर द्वारा संचालन हुने नेपाल वैङ्क लिमिटेडको सुदुरपश्चिम प्रदेशको सहायक-४ र कनिष्ठ सहायक(Gold tester)-३ (खुला र समावेशी)पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।

 

 

तपाइँ परिक्षामा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्णमा सफलताको सुभकामना , धन्यवाद |

तपाईलाई हाम्रा लोकसेवा तयारी सम्बन्धि प्रश्तुति कस्तो लाग्दैछ कृपया सल्ला सुझाव दिनु होला । अन्य यस्तै सामाग्री हरुको लागि  www.sarakarijagir.com  मा जानु होला । साथै हामीलाई फेसबुकमा भेट्नको लागि  https://www.facebook.com/preparationbank मा click गर्नु होला धन्यबाद ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *