प्रदेश न‌ं. १ नेपाल वै‌क लि.काे सहायक ४ र कनिष्ठ सहायक ३ को लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन

गोरखापत्र

प्रदेश न‌ं. १ अन्तरगत लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाल वै‌क लि.काे सहायक ४ र कनिष्ठ सहायक ३ को लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन

Download Link : प्रदेश न‌ं. १ सहायक ४ र कनिष्ठ सहायक ३

 

प्रदेश न‌ं. १ अन्तरगत लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाल वै‌क लि.काे सहायक ४ र कनिष्ठ सहायक ३ को लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन

 

तपाइँ परिक्षामा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्णमा सफलताको सुभकामना , धन्यवाद |

तपाईलाई हाम्रा लोकसेवा तयारी सम्बन्धि प्रश्तुति कस्तो लाग्दैछ कृपया सल्ला सुझाव दिनु होला । अन्य यस्तै सामाग्री हरुको लागि  www.sarakarijagir.com  मा जानु होला । साथै हामीलाई फेसबुकमा भेट्नको लागि  https://www.facebook.com/preparationbank मा click गर्नु होला धन्यबाद ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *