नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रदेश नं. ३ को लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

गोरखापत्र

नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रदेश नं. ३ को वि.नं. ०७५-७६/३४ (खुला तथा समावेशी), तह-३, कनिष्ठ सहायक()गोल्ड टेस्टर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

Download Link : प्रदेश नं. ३ को वि.नं. ०७५-७६/३४ (खुला तथा समावेशी), तह-३, कनिष्ठ सहायक

द्रोश्रो पाना

नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रदेश नं. ३ को वि.नं. ०७५-७६/२७ (खुला तथा समावेशी), तह-४, सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

Download Link : प्रदेश नं. ३ को वि.नं. ०७५-७६/२७ (खुला तथा समावेशी), तह-४, सहायक पद

 

बाकी सूचना :-

तपाइँ परिक्षामा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्णमा सफलताको सुभकामना , धन्यवाद |

तपाईलाई हाम्रा लोकसेवा तयारी सम्बन्धि प्रश्तुति कस्तो लाग्दैछ कृपया सल्ला सुझाव दिनु होला । अन्य यस्तै सामाग्री हरुको लागि  www.sarakarijagir.com  मा जानु होला । साथै हामीलाई फेसबुकमा भेट्नको लागि  https://www.facebook.com/preparationbank मा click गर्नु होला धन्यबाद ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *