नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक निर्देशक अधिकृतस्तर तृतिय श्रेणी मिति:: २०७५/१०/०९ (प्रथम चरण) को परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरु

Old Questions

नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक निर्देशक अधिकृतस्तर तृतिय श्रेणी

मिति:: २०७५/१०/०९ (प्रथम चरण) को परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरु

 

 

 

 

 

 

 

 

तपाइँ परिक्षामा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्णमा सफलताको सुभकामना , धन्यवाद |

तपाईलाई हाम्रा लोकसेवा तयारी सम्बन्धि प्रश्तुति कस्तो लाग्दैछ कृपया सल्ला सुझाव दिनु होला । अन्य यस्तै सामाग्री हरुको लागि  www.sarakarijagir.com  मा जानु होला । साथै हामीलाई फेसबुकमा भेट्नको लागि  https://www.facebook.com/preparationbank मा click गर्नु होला धन्यबाद ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *