नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको (लोक सेवा आयोगले संचालन गर्ने) ७ वटै प्रदेशका परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

गोरखापत्र

नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको (लोक सेवा आयोगले संचालनगर्ने) ७ वटै प्रदेशका परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना एकै ठाउमा हेर्नुहोस ।

विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक (सहायक द्वितीय) पदको परीक्षाको रोल नम्बर तथा परीक्षा हुने स्थान सम्बन्धी सूचना

विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको जनकपुर (लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय) परीक्षाकेन्द्र राखी अनलाइन दरखास्त पेश गर्ने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको धनगढी (लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय) परीक्षाकेन्द्र राखी अनलाइन दरखास्त दिने परीक्षार्थीको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

 

विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको भैरहवा (लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय) परीक्षाकेन्द्र राखी अनलाइन दरखास्त दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

 

विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको पोखरा परीक्षाकेन्द्र राखी अनलाइन दरखास्त दिने परीक्षार्थीको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

 

विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको नेपालगंन्ज परीक्षाकेन्द्र (लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय) राखी अनलाइन दरखास्त दिने परीक्षार्थीको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

 

विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको काठमाडौ परीक्षाकेन्द्र राखी अनलाइन दरखास्त दिने परीक्षार्थीको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

 

विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको विराटनगर (लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय) परीक्षाकेन्द्र राखी अनलाइन दरखास्त दिने परीक्षार्थीको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

तपाइँ परिक्षामा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्णमा सफलताको सुभकामना , धन्यवाद |

तपाईलाई हाम्रा लोकसेवा तयारी सम्बन्धि प्रश्तुति कस्तो लाग्दैछ कृपया सल्ला सुझाव दिनु होला । अन्य यस्तै सामाग्री हरुको लागि  www.sarakarijagir.com  मा जानु होला । साथै हामीलाई फेसबुकमा भेट्नको लागि  https://www.facebook.com/preparationbank मा click गर्नु होला धन्यबाद ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *