importance of bank

बैंकको आवश्यकता किन पर्छ ?

बैंकिंग

१. आर्थिक शोषणबाट जनतालाई मुक्ती दिलाउन

२. उद्ध्योगधन्दा एबम ब्यापारको बिकास गर्न

३. आर्थिक बिकास गर्न

४. बहुमुल्य बस्तु एबम धनको सुरक्षा प्रदान गर्न

५. कोशको स्ठानान्तरण गर्न

६. रोजगार एबम सीपमुलक ब्यवसायको सृजना गर्न

७. बचत गर्ने बानिको बिकास गर्न

८. अर्थब्यबस्थाको मौद्रिकीकरण गर्न

९. कृषि एबम् पिछडिएको क्षेत्रको बिकास गर्न

१०. समग्र रुपमा आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न

११. बिदेशी मुद्राको बिनियम एबम नियन्त्रण गर्नमुद्राको ब्यबस्थापन एबम कर्जामा नियन्त्रण र मुल्यमा स्थिरता कायम गर्न

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *