Agriculture development bank exam

कृषि विकास बैंक लिमिटेड(Agriculture development bank exam)को परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना

Vacancy Notices

कृषि विकास बैंक लिमिटेडको मिति २०७६।०३।३१ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना

Agriculture development bank exam Agriculture development bank exam Agriculture development bank exam Agriculture development bank exam

 

download pfd  click here 

कृषि बिकाश बैंक Agriculture development bank exam को पहिलो चरणको लागि उपर्युक्त जानकारी तलको लिंक बाट हेर्न सक्नु हुने छ :-

यहाँ बात हेर्नु होला 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *