महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान loksewa exam preparation in nepal

लोकसेवा आयोगको महत्वपुर्ण सुचना – पुरा विवरण हेर्नु होस्

समाचार

कोरोना भाईरस रोग (COVID-19) का कारण सिर्जना भएको स्वास्थ्य-सुरक्षा सम्बेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै आयोगबाट सञ्चालन हुने लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता लगायतका सम्पूर्ण परीक्षा कार्यक्रम तथा विज्ञापनहरु समेत अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागि स्थगन भएकोमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७७/०१/१४ मा भएको निर्णय समेतलाई मध्यनजर गर्दै आज मिति २०७७/०२/०५ मा बसेको आयोग वैठकको निर्णयवाट निम्न व्यवस्थाहरु गरिएको छ।

निजामति सेवाको पदपूर्ति कार्यक्रम सम्बन्धमा :

१. लिखित परीक्षा सम्पन्न भएका र अन्तर्वार्ता कार्यक्रममा प्रवेश गरिसकेका विज्ञापनको हकमा नयाँ कार्यतालिका निर्धारण गरी पछि प्रकाशन गरिनेछ ।

२. कुनै चरणको परीक्षा कार्यक्रम (प्रथम चरण परीक्षा लिखित परीक्षा प्रयोगात्मक परीक्षा आदि) पूर्ण वा आंशिक रुपमा सञ्चालन भएका विज्ञापनका हकमा स्थिति सामान्य भए पश्चात वाँकी सम्पूर्ण परीक्षाहरुको नयाँ परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिनेछ ।

३. दरखास्त संकलन भैसकेका तर कुनैपनि चरणको परीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नभएका विज्ञापनका हकमा नेपाल सरकारवाट अर्को निर्णय भई नआएसम्मका लागि परीक्षा कार्यक्रम स्थगन गरिएको छ।

४. २०७६/११/२८ मा प्रकाशित राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदका लागि भएका विभिन्न विज्ञापनहरुमा दरखास्त लिने कार्य २०७७/०२/९ गते शुक्रवार देखि बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । दरखास्त बुझाई सकेका तर दरखास्त दस्तुर वुझाउन वाँकी उम्मेदवारहरुका लागि स्थिति सामान्य भएपश्चात निश्चित अवधि तोकी दस्तुर वुझाउने प्रवन्ध गरिने छ । नेपाल सरकारवाट अर्को निर्णय भई
नआएसम्मका लागि उक्त विज्ञापनहरुको परीक्षा कायक्रम स्थगन गरिएको छ।

५. आयोगको स्वीकृत वार्षिक कार्यतालिका वमोजिम विज्ञापन हुन वाँकी रहेका पदहरुको विज्ञापन प्रकाशनको कार्य हाललाई स्थगन गरिएको छ।

६. न्याय सेवा आयोगको क्षेत्राधिकार भएका न्याय सेवाका पदका विज्ञापनको हकमा स्थिति सामान्य भएपश्चात नयाँ परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिनेछ।

सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थाको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा :

७. कुनैपनि चरणको परीक्षा कार्यक्रम (शारिरीक तन्दुस्ती परीक्षण, आई.क्यू. परीक्षा, प्रथम चरण परीक्षा, लिखित परीक्षा वा अन्य यस्तै प्रकारका परीक्षाहरु) भई सकेका वा परीक्षा प्रकृयामा प्रवेश गरि सकेका निकाय /संस्थाका लिखित परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकीको हकमा स्थिति सामान्य भएपश्चात नयाँ परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरि सार्वजनिक गरिनेछ।

८. संवन्धित निकाय/संस्थावाट विज्ञापन प्रकाशन गरिसकेको तर आयोगवाट परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण हुन वाँकी रहेका निकाय/संस्थाका विज्ञापनको परीक्षा कार्यक्रम नेपाल सरकारवाट अर्को निर्णय भई नआएसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ।

loksewa aayogko suchana-1
loksewa aayogko suchana-1

 

स्थगित पदपूर्ति कार्यक्रम सम्बन्धमा आयोगको मिति २०७७ जेठ ५ गतेको निर्णय हेर्न तलको लिंकमा  click गर्नु होला

: आयोगले जारि गरेको प्रेस विज्ञप्तीः

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *