काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा जागिर खुल्यो

Vacancy Notices

काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको विभाग/महाशाखा/शाखा कार्यालयहरु र सो अन्तर्गतका संरचनाहरुमा कामकाज गर्न तह १, तह २ र तह ३ मा करार सेवामा कर्मचारी नियूक्ति गर्नू पर्ने भएकोले योग्यता पूगेका नेपाली नागरिकहरुले यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र दिनको २ वजे सम्म कम्पनीको खर्च लेखा शाखामा तोकिएको परीक्षा दस्तूर बुझाएको रसिद न  सहित कम्पनीको मूख्य कार्यालयको मानव श्रोत विकास शाखामा दरखास्त दिन हून सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ । दरखास्त फाराम कम्पनीको मूख्य कार्यालय, त्रिपूरेश्वरको मानव श्रोत विकास शाखाबाट प्राप्त गर्न सक्नू हूनेछ । उक्त विवरण कम्पनीको WebSite : kathmanduwater.org बाट पनि हेर्न र Download गर्न सकिनेछ । पारिश्रमिक, सेवा शर्त कम्पनीबाट तोकिए बमोजिम हूनेछ ।

 

दरखास्त फारम डाउनलोड गर्न यो Download मा click गर्नु होला :- Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *