शाखा अधिकृत २०७४ मा सोधिएको प्रश्न उत्तर

अधिकृत

शाखा अधिकृत २०७४ मा सोधिएको प्रश्न उत्तर

1. Synonym of delusion ?- Hallucination

2.प्रतिनिधि सभामा प्रत्येक्ष तर्फ 1 जना ले मत्र प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला सन्ख्या – 35

3. चौधौ योजना अनुसार गैर कृषि क्षेत्रको बृद्धिदर कति पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ? – 8.4%

4. Meaning of blue blooded ? – Royal family

5. Global -500 पुरस्कार पाउने पहिलो नेपाली ? कृष्ण कुमार पान्डे

6. Dry Ice के सङ सम्बन्धित छ? कार्बनडाइ अक्साइड को ठोस रुप

7. 2017 को भौतिक शास्त्र तर्फ को नोबेल पुरस्कार बिजेता – किप एस थ्रोन , रेनर वेइस , वारि सि वारिस

8. शाह बन्शी राजा हरुको सहि क्रम कुन हो? ans द्रब्य , पुरन्दर, छत्र , राम शाह

9. RIBA अवार्ड के सङ सम्बन्धित छ? – इन्जिनियरिङ

10. दुरसन्चार सेवा कसको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्छ? – संघ को

11. 2068 सालको जनगणना अनुसार परिवार सन्ख्या सानो भएको जिल्ला कुन हो? कास्की

12. प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष तर्फ एक जना मात्र प्रतिनिधित्व हुने जिल्ला सन्ख्या? 35

13. 2018 को बिश्वकप फुटबलको मस्कट ? जाभिबाका

14. औद्योगिक गणना अनुसार सबै भन्दा बढी उध्योग सन्ख्या भएको जिल्ला ? रुपन्देही Big bang throry के सङ सम्बन्धित छ? ब्राह्मण उत्पती सङ सम्बन्धित

15. युफ्रेटस र टिगृस नदिको किनार मा अवस्थित सहर ? बगदाद

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *