नेपालको संविधानमा रहेका संवैधानिक आयोगहरु

अधिकृत खरिदार नायब शुब्बा बैंकिंग

नेपालको संविधानमा रहेका संवैधानिक आयोगहरुको नाम उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानमा भाग २१ देखि भाग २७ सम्म रहेका संवैधानिक आयोगहरुको नाम यस प्रकार छ :

१) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ।

२) महालेखा परीक्षक ।

३) लोकसेवा आयोग ।

४) निर्वाचन आयोग ।

५) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ।

६) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ।

अन्य आयोगहरु :- भाग २७ अन्तर्गत निम्न आयोग रहेका छन्

७) राष्ट्रिय महिला आयोग । धारा २५२

८) राष्ट्रिय दलित आयोग ।

९) राष्ट्रिय समावशी आयोग ।

१०) आदिवासी जनजाति आयोग ।

११) मधेसी आयोग ।

१२) थारु आयोग ।

१३) मुस्लिम आयोग ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *