राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका पुराना प्रश्नहरु हेर्नुहोस

Old Questions

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका पुराना प्रश्नहरु हेर्नुहोस

यहा हामीले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बिगतमा सोधिएका तह ४ ५ ६ का केहि प्रश्हरु समाबेस गरेका छौ |

यहा राखिएका प्रश्नका फोटोहरु स्पस्ट नबुझिएमा  हाम्रो website www.sarakarijagir.com मा login गरि  download गरेर हेर्न सक्नु हुनेछ |

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बिगतमा सोधिएका प्रस्नहरु
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बिगतमा सोधिएका प्रस्नहरु
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बिगतमा सोधिएका प्रस्नहरु
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बिगतमा सोधिएका प्रस्नहरु
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बिगतमा सोधिएका प्रस्नहरु
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बिगतमा सोधिएका प्रस्नहरु
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बिगतमा सोधिएका प्रस्नहरु
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बिगतमा सोधिएका प्रस्नहरु
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बिगतमा सोधिएका प्रस्नहरु
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बिगतमा सोधिएका प्रस्नहरु

 

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बिगतमा सोधिएका प्रस्नहरु

 

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बिगतमा सोधिएका प्रस्नहरु

 

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बिगतमा सोधिएका प्रस्नहरु
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बिगतमा सोधिएका प्रस्नहरु

 

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बिगतमा सोधिएका प्रस्नहरु

 

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बिगतमा सोधिएका प्रस्नहरु

 

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बिगतमा सोधिएका प्रस्नहरु

 

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बिगतमा सोधिएका प्रस्नहरु

 

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बिगतमा सोधिएका प्रस्नहरु

 

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बिगतमा सोधिएका प्रस्नहरु

 

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बिगतमा सोधिएका प्रस्नहरु

 

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बिगतमा सोधिएका प्रस्नहरु

 

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बिगतमा सोधिएका प्रस्नहरु

तपाईलाई हाम्रा लोकसेवा तयारी सम्बन्धि प्रश्तुति कस्तो लाग्दैछ कृपया सल्ला सुझाव दिनु होला । अन्य यस्तै सामाग्री हरुको लागि www.sarakarijagir.com मा जानु होला । साथै हामीलाई फेसबुकमा भेट्नको लागि https://www.facebook.com/preparationbank मा click गर्नु होला धन्यबाद । कृपया यस पोस्ट लाइ share गरि हामीलाई हौसला प्रदान गर्नु होला ।

 

14 thoughts on “राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका पुराना प्रश्नहरु हेर्नुहोस

  1. सहायक द्वितीय को प्रस्नहरु पानी राखिदिनुहोला।

  2. Rastriya Banijya bank ko 6th level ko old question haru pani rakhdinus na. hajur ko kalyan nai hunthyo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *