LOCAL GOVERNMENT EXAM

नेपालाको संबिधानमा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारको कस्तो व्यवस्था रहेको छ

धारा २१४ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था रहेको छ (१) स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहनेछ । (२) स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार अनुसूची–८ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (३) यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही गाउँपालिका र […]

Continue Reading

२०१८ मा सम्पन्न भएका महत्त्वपूर्ण सम्मेलनहरु सम्बन्धि जानकारी

पछिल्लो पटक भएका महत्त्वपूर्ण सम्मेलनहरु 1) BIMSTEC को चौथो सिखर सम्मेलन :- सन 2018 अगस्ट 30-31 सम्म, नेपालमा 2) पोषण सम्बन्धि अन्तरास्ट्रिय सम्मेलन, :-सन 2018 फेब्रुअरी 27-28 सम्म , नेपालमा 3) 17 औ बोआओ सम्मेलन? :- सन 2018 अप्रिल 8-11 ,चिनमा 4) विश्व आर्थिक मन्चको पछिल्लो सम्मेलन? :-सन 2018 जनवरी 23 -26 स्विटजरल्याण्ड 5) जि-20 […]

Continue Reading

नेपालको संविधानमा रहेका संवैधानिक आयोगहरु

नेपालको संविधानमा रहेका संवैधानिक आयोगहरुको नाम उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालको संविधानमा भाग २१ देखि भाग २७ सम्म रहेका संवैधानिक आयोगहरुको नाम यस प्रकार छ : १) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । २) महालेखा परीक्षक । ३) लोकसेवा आयोग । ४) निर्वाचन आयोग । ५) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग । ६) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त […]

Continue Reading

सामाजिक द्वन्द भनेको के हो ? खरिदार सुब्बाको लागि मतत्वपुर्ण प्रश्न

सामान्य अर्थमा बुझ्दा द्वन्द्व भन्नाले झगडा, मनमुटाव, दुश्मनी, काटमार, हिंसा, लडाई, असहमती र विवाद जस्ता कुराहरुलाई बुझिन्छ । द्वन्द्व दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्ति वा पक्षहरु बीचको असहमती वा भिन्नता हो । मुल्य मान्यता बीच, लक्ष्य, उद्देश्यहरु बीच हुने संघर्ष र असहमतीका रुपमा यो रहेको हुन्छ । यो समूह बीचको कृयाकलाप र शक्ति एवं […]

Continue Reading

अभिलेख ब्यबस्थापनको प्रक्रिया वा चक्र – Procedures/Cycle of Records Management

१ . सिर्जना (Creations) : सृजना अभिलेख ब्यबस्थापनको पहिलो प्रक्रिया हो । कामको सिलसिलामा उत्पन्न भएका, प्राप्त भएका दस्ताबेजहरु अभिलेख सृजनाका आधार हुन । क. सुचनाको प्राप्ति : अभिलेख ब्यबस्थापनको काम आवश्यक सुचनाको प्राप्ति बाट प्रारम्भ हुन्छ । सर्वप्रथम संगठनमा गरिने र गर्नुपर्ने कामहरु गर्ने क्रममा भएका तथ्य एवम सूचनाहरुको संकलन गरिनु पर्दछ । ख. […]

Continue Reading