गोरखा पत्रमा छापिएका लोकसेवा तयारि सम्बन्धि महत्वपुर्ण बस्तुगत प्रश्नहरु -2075-11-01

तपाई सम्पूर्ण सरकारी जागिर तयारि गरि रहनु भएका व्यक्तिहरुमा नमस्कार । तपाईहरुको माया र हौसलाले हामीलाई काम गर्न उत्साह थपिरहेको छ । हाम्रो नियमित प्रस्तुति लोकसेवा तयारि सामग्री गोरखापत्र बाट लिएर आएका छौ हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला धन्यबाद । पहिलो पाना :-दोस्रो पाना :- फोटो  PDF  मा प्राप्त गर्न तल दिइएको लिंकमा जानुहोला http://gorkhapatraonline.com/epaper/view?paper=gorkhapatra&today=2019-02-13 तपाईलाई […]

Continue Reading

नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको (लोक सेवा आयोगले संचालन गर्ने) ७ वटै प्रदेशका परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको (लोक सेवा आयोगले संचालनगर्ने) ७ वटै प्रदेशका परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना एकै ठाउमा हेर्नुहोस । विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक (सहायक द्वितीय) पदको परीक्षाको रोल नम्बर तथा परीक्षा हुने स्थान सम्बन्धी सूचना विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको जनकपुर (लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय) परीक्षाकेन्द्र राखी अनलाइन […]

Continue Reading

नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रदेश नं. ३ को लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रदेश नं. ३ को वि.नं. ०७५-७६/३४ (खुला तथा समावेशी), तह-३, कनिष्ठ सहायक()गोल्ड टेस्टर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना Download Link : प्रदेश नं. ३ को वि.नं. ०७५-७६/३४ (खुला तथा समावेशी), तह-३, कनिष्ठ सहायक द्रोश्रो पाना नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रदेश नं. ३ को वि.नं. ०७५-७६/२७ (खुला तथा समावेशी), तह-४, सहायक […]

Continue Reading

प्रदेश न‌ं. १ नेपाल वै‌क लि.काे सहायक ४ र कनिष्ठ सहायक ३ को लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन

प्रदेश न‌ं. १ अन्तरगत लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाल वै‌क लि.काे सहायक ४ र कनिष्ठ सहायक ३ को लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन Download Link : प्रदेश न‌ं. १ सहायक ४ र कनिष्ठ सहायक ३   प्रदेश न‌ं. १ अन्तरगत लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाल वै‌क लि.काे सहायक […]

Continue Reading

नेपाल वैङ्क लिमिटेडको सुदुरपश्चिम प्रदेशको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।

लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर कञ्चनपुर द्वारा संचालन हुने नेपाल वैङ्क लिमिटेडको सुदुरपश्चिम प्रदेशको सहायक-४ र कनिष्ठ सहायक(Gold tester)-३ (खुला र समावेशी)पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । Download Link : सहायक-४ र कनिष्ठ सहायक(Gold tester)-३ (खुला र समावेशी)   लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर कञ्चनपुर द्वारा संचालन हुने नेपाल वैङ्क लिमिटेडको सुदुरपश्चिम प्रदेशको […]

Continue Reading

नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रदेश नं. ५ को परिक्षा भवन कायम गरिएको सुचना

नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रदेश नं. ५ को वि.नं. २०७५/७६/३६ (खुला तथा समावेशी), तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । Download Link : http://psc.gov.np/assets/uploads/files/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2_%E0%A4%AC%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%95_%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%A1,_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6_%E0%A4%A8%E0%A4%82__%E0%A5%AB,_%E0%A4%95%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0_%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%95_%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE_%E0%A4%AD%E0%A4%B5%E0%A4%A8.pdf नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रदेश नं. ५ को वि.नं. २०७५/७६/३६ (खुला तथा समावेशी), तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना […]

Continue Reading
Accounting MCQ Questions for Nepal Rastra Bank Exam

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राविधिक सेवा, सुचना प्रबिधि समुहको परिक्षा भवन कायम गरिएको सुचना

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. २५/२०७५ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक सेवा, सूचना प्रविधि समूह, सहायक द्वितीय पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । Download Link : http://psc.gov.np/assets/uploads/files/NRB_%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%95_%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF_%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE_%E0%A4%AD%E0%A4%B5%E0%A4%A8_2075-76.pdf लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. २५/२०७५ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक सेवा, सूचना प्रविधि समूह, […]

Continue Reading

नेपाल बैंक लि. प्रदेश २ को लिखित परीक्षाको परिक्षा भवन कायम गरिएको सुचना

लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रदेश नं. २ को वि.नं. २०७५/७६/२६ सहायक-४ (खुला तथा समावेशी) तथा वि.नं. २०७५/७६/३३ तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । Download Link : http://psc.gov.np/assets/uploads/files/%E0%A4%AD%E0%A4%B5%E0%A4%A8_%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2_%E0%A4%AC%E0%A5%88%E0%A4%951.pdf लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रदेश नं. २ को […]

Continue Reading

नेपाल बैंक लिमिटेडको गण्डकी प्रदेशको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।

नेपाल बैंक लिमिटेडको गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको वि.नं. २०७५/७६/२८ (खुला तथा समावेशी) तह-४, सहायक पद र वि.नं. २०७५/७६/३५ (खुला तथा समावेशी) तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । नेपाल बैंक लिमिटेडको गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको वि.नं. २०७५/७६/२८ (खुला तथा समावेशी) तह-४, सहायक पद र वि.नं. २०७५/७६/३५ (खुला तथा समावेशी) तह-३, […]

Continue Reading

लोकसेवा आयोगको परिक्षा प्रक्रिया तथा कार्यविधि

हामीले हरेक बुधवार गोरखा पत्रमा छापिएका महत्वपुर्ण बस्तुगत प्रश्नहरु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौ आजहामीले २०७५ पुस ११ गते बुधवार गोर्खा पत्रमा छापिएका लोकसेवा बिशेस सामग्री प्रस्तुत गरेका छौ हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला धन्यवाद यहाँ राखिएका फोटो लाइ pdf मा download गर्न यो पोस्टको अन्तिमा दिइएको link मा जानु होला धन्यबाद   यो  फोटो लाइ download […]

Continue Reading