Management Multiple choice questions with answers for NRB

Management Multiple choice questions with answers for NRB हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकको परीक्षाको तयारीको लागि व्यवस्थापन सम्बन्धि प्रश्न उत्तर यहा प्रस्तुत गरेको छौ हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला 1. In what order do managers typically perform the managerial functions? a) organising, planning, controlling, leading b) organising, leading, planning, controlling c) planning, organising, leading, controlling d) planning, organising, […]

Continue Reading

लेखा सम्बन्धी जानकारी-नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नायब शुब्बा तयारीको लागि उपर्युक्त

लोकसेवा तयारी गरिरहनु भएका तपाई सम्पूर्ण साथीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक र नायब शुब्बाको लागि उपर्युक्त लेखा सम्बन्धित जानकारीहरु लिएर आएका छौ । कृपया हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला । 1. Which of the following is an example of fictitious asset ? a. Machinery        b. stock              c. patent                d. preliminary expenses √ preliminary experience 2. Account payable, […]

Continue Reading

व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (management Information system)

व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धि एउटा परिभाषा यस्तो रहेको छ :- “A management Information system is a system designed to Provide Information to managers’ hence it is a mechanism for managing the communicaton process an organization”—– Griffin. संगठनको योजना तर्जुमा , निर्णय , समन्वय, अनुगमन, सुपरिवेक्षण, नियन्त्रण, मूल्याङ्कन, समस्या समाधान जस्ता व्यवस्थापकीय […]

Continue Reading

कार्यमूलक लेखापरिक्षण (Performance Audit) भनेको के हो ?

कार्यमूलक लेखापरिक्षण : कार्यमूलक लेखापरिक्षण भन्नाले कार्ययोजना र प्रगति बिच वास्तविक सन्तुलन रहे नरहेको र कोषको उपयोगबाट हासिल भएको उपलब्धि सन्तोषजनक रहे न रहेको भन्ने बारे परिक्षण गर्ने कार्यलाई जनाउदछ । अर्थात यस लेखापरिक्षण अनुसार किटान गरिएका उदेश्यहरु हासिल गर्नमा अनुमान गरिए बमोजिम खर्च भएको छ वा छैन र त्यसबाट कति उपलब्धि हासिल भयो त्यसका […]

Continue Reading

सन्तुलन परिक्षण-बिशेषता-तयारि-महत्व

सन्तुलन परिक्षणको अर्थ , उद्देश्य , फाइदा तथा महत्व बारे चर्चा गर्नु होस् ? •आर्थिक कारोबारहरु का लागि तयार गरिएका प्रारम्भिक अभिलेखहरू ठिक छन् या छैनन् सम्बन्धित खाताहरुमा ठीकसँग प्रविष्टि गरिए /गरिएनन् सोको परीक्षण गरी हेर्ने विधिलाई संतुलन परीक्षण भनिन्छ । • दोहोरो लेखा प्रणाली अनुसार तयार गरिने हुँदा संतुलन परीक्षण डेबिट र क्रेडिट योगफल […]

Continue Reading

सामाजिक द्वन्द्वको प्रभाव र द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरु

सामाजिक द्वन्द्वको प्रभाव समाजिक द्वन्द्वले समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्दछ । यसको प्रभाव निम्न हुन्छ : सकारात्मक प्रभाव – सामाजिक रुपान्तरण गर्न मद्दत पुग्ने – सामाजिक चेता अभिबृद्धि हुने – सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन हुने – सामाजिक एकता‚ सद्भाव बढ्ने‚ नकारात्मक प्रभाव – सामाजमा शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्ने – चोरी‚ हत्या‚ अपहरणका घटना बढ्न […]

Continue Reading

सामाजिक द्वन्द भनेको के हो ? खरिदार सुब्बाको लागि मतत्वपुर्ण प्रश्न

सामान्य अर्थमा बुझ्दा द्वन्द्व भन्नाले झगडा, मनमुटाव, दुश्मनी, काटमार, हिंसा, लडाई, असहमती र विवाद जस्ता कुराहरुलाई बुझिन्छ । द्वन्द्व दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्ति वा पक्षहरु बीचको असहमती वा भिन्नता हो । मुल्य मान्यता बीच, लक्ष्य, उद्देश्यहरु बीच हुने संघर्ष र असहमतीका रुपमा यो रहेको हुन्छ । यो समूह बीचको कृयाकलाप र शक्ति एवं […]

Continue Reading

अभिलेख ब्यबस्थापनको प्रक्रिया वा चक्र – Procedures/Cycle of Records Management

१ . सिर्जना (Creations) : सृजना अभिलेख ब्यबस्थापनको पहिलो प्रक्रिया हो । कामको सिलसिलामा उत्पन्न भएका, प्राप्त भएका दस्ताबेजहरु अभिलेख सृजनाका आधार हुन । क. सुचनाको प्राप्ति : अभिलेख ब्यबस्थापनको काम आवश्यक सुचनाको प्राप्ति बाट प्रारम्भ हुन्छ । सर्वप्रथम संगठनमा गरिने र गर्नुपर्ने कामहरु गर्ने क्रममा भएका तथ्य एवम सूचनाहरुको संकलन गरिनु पर्दछ । ख. […]

Continue Reading
गोश्वारा भौचर journal entry

गोश्वारा भौचर भन्नाले के बुझिन्छ ? गोश्वार भौचरको परिचय ?

आर्थिक कारोबालाई ब्यबस्थित ढङ्गले अभिलेख राख्ने प्रारम्भिक कागजातलाई गोश्वारा भौचर भनिन्छ । यो लेखा प्रणालिमा दोहोरो लेखा राख्नु प्रयोग गरिने महत्वपूर्ण फारमको रुपमा रहेको छ । गोश्वार भौचर फारमको ब्यवस्था म ले प फा न १० मा गरिएको छ । लेखा बिधिमा कुनै पनि कारोबारको लेखा राख्नु सर्वप्रथम यो फारमको प्रयोग गरिन्छ । कारोबारको प्रारम्भिक […]

Continue Reading