महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान loksewa exam preparation in nepal

स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकार दिनुका उद्देश्यहरु के के हुन् ?

अदालत बाहिर पनि विवाद हुनसक्छ भन्ने अवधारणा लागू गर्नु । विवाद समाधानमा सरल वैकल्पिक उपाय जस्तै : वार्ता मेलमिलाप मध्यस्थकर्ता जस्ता उपाय अवलम्बन गर्न । न्यायमा सबैको पहुँच बढाउनु । छिटोछरितो प्रक्रियाबाट न्याय दिलाउनु । कम खर्चमा विवादको समाधान गर्नु । जनताका प्रतिनिधिद्वारा निष्पक्ष न्याय दिलाउनु ।  

Continue Reading

नेपाल राष्ट्र बैंकको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित

नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७५/०७/२९ तथा २०७५/०८/०४ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सञ्चालन हुने विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७५/०७/२९ तथा २०७५/०८/०४ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सञ्चालन हुने विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना परिक्षाको […]

Continue Reading

समसामयिक जानकारीहरु – लोकसेवा तयारीको लागि

समसामयिक जानकारीहरु – नेपाल राष्ट्र बैंक तयारीको लागि उपर्युक्त १. २०१८ को विश्वकप फुटवल कहां सम्पन्न भयो ?  रसिया २. नेपालको संविधानमा कति भाग, धारा र अनुसुचि छन् ?  ३५ भाग ३०८ धारा ९ अनुसुचि ३. नेपाल र जोर्डन विच श्रम सम्भौता कहिने भयो ?  १८ अक्टोबर २०१७ ४. सबैभन्दा बढि बैक […]

Continue Reading

नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं.२२/२०७४ सहायक द्वितीय पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं.२२/२०७४ सहायक द्वितीय पदको लिखित परीक्षाको नतिजा नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं.२२/२०७४ सहायक द्वितीय पदको लिखित परीक्षाको नतिजा नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं.२२/२०७४ सहायक द्वितीय पदको लिखित परीक्षाको नतिजा नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं.२२/२०७४ सहायक द्वितीय पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

Continue Reading

नेपाल राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिको काम, कर्तब्य र अधिकार बारे लेख्नुहोस् ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिको काम, कर्तब्य र  अधिकार । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ ले नेपाल राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिको गठन गरी सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र  अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ | नेपाल रास्ट्र बैंकको संचालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को  […]

Continue Reading