कृषि विकास बैंकको परिक्षा तालिका सार्वजनिक

कृषि विकास बैंक ले २०७६-०३-३१ गते प्रकाशन गरेको  विज्ञापनको लिखित परीक्षाको कार्यतालिका प्रकाशन गरेको छ  हेर्नुहोस पुरा बिवरण :- परिक्षा केन्द्र पछि प्रकाशन गरिने

Continue Reading
नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकृत तृतीय (प्रशासन) पदको परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७६

नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकृत तृतीय (प्रशासन) पदको परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७६

नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकृत तृतीय (प्रशासन) पदको परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७६

Continue Reading

नेपाल राष्ट्र बैंक प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्वितीय) पदको (पुर्व योग्यता र लिखित) परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७६  

प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्वितीय) पदको (पुर्व योग्यता र लिखित) परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७६

Continue Reading

नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणमा जागिर खुल्यो

नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणमा जागिर खुल्यो नया कर्मचारीको लागि आवादन माग भएको छ आबेदन दिने अन्तिम मिति : २०७६-०५-०७ ( त्यस पछि ७ दिन सम्म दोब्बर दस्तुर तिरी आबेदन दिन सकिने ) लिखित परीक्षाको लागि सम्पर्क मिति : २०७६-०५-२० दरखास्त दिने तरिका : नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणको website www.caanepal.gov.np मार्फत अनलाइन आबेदन दिनु पर्ने छ […]

Continue Reading

कृषि बिकास बैंकमा ३८४ जनाको लागि खुल्यो जागिर कुन पदमा कति हेर्नुहोस

कृषि बिकास बैंकमा खुल्यो जागिर कुन पदमा कति तलको फोटो हेर्नु होला  

Continue Reading

नेपाल बिधुत्त प्राधिकरणमा ठुलो संख्यामा कर्मचारी माग हेर्नुहोस पुरा विवरण

नेपाल बिधुत्त प्राधिकरणमा ठुलो संख्यामा कर्मचारी माग हेर्नुहोस पुरा विवरण

Continue Reading

खुल्यो राष्ट्रिय बाणिज्य बैकमा जागिर , तह ४ सहायक देखि तह ९ बरिष्ठ प्रबन्धक सम्मका पदको बिज्ञापन एकै ठाउमा

खुल्यो राष्ट्रिय बाणिज्य बैकमा जागिर राष्ट्रिय बाणिज्य बैकको तह ४ सहायक पदको बिज्ञापन आबेदन मिति २०७५-१२-२२ देखि २०७६-०१-१२ (दोब्बर दस्तुर तिरी २०७५-०१-१९ सम्म ) online application link : https://recruitment.rbb.com.np/rec/Default.aspx तह ४ को बिज्ञापन हेर्नुहोस :- तह ५ देखि ९ सम्मका बिज्ञापन हेर्नुहोस :-  

Continue Reading