नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक (सहायक द्वितीय) पदको पाठ्यक्रम, २०७६ – Nepal Rastra Bank 4th level Syllabus 2076

नेपाल राष्ट्र बैंकको  प्रशासन  सेवा, सहायक (सहायक द्वितीय)  पदको (पुर्व योग्यता र लिखित) परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७६ – nepal rastra bank 4th level syllabus 2076   click here for pdf file

Continue Reading
Accounting MCQ Questions for Nepal Rastra Bank Exam

नेपाल राष्ट्र बैंकमा ६७ जनाको लागि जागिर खुल्यो । बिज्ञापन हेर्नुहोस ।

दरखास्त दस्तुर बुझाउने सम्वन्धी सूचना बैंकमा रिक्त रहेका विभिन्न पदका लागि मिति २०७६।०७।०८ देखि २०७६।०७।२८ गते बैकिङ्ग समयभित्र दरखास्त दस्तुर सहित दरखास्त फाराम बुझाउनु हुन सूचित गरिन्छ । सो अवधिभित्र दरखास्त दस्तुर बुझाउन नसक्नेहरूका लागि मिति २०७६।०८।०५ सम्म दोब्बर दस्तुर तिरी अवेदन दिन सकिनेछ । पद हरु १. सहायक निर्देशक ( अधिकृत तृतीय ) २८ […]

Continue Reading