ms word

माईक्रोसफ्ट वर्ड (MS-Word) भनेको के हो ? यसका बिशेषता लेखि बैंक तथा वित्तीय सस्थामा यसको प्रयोग कसरि हुन्छ लेख्नुहोस् ?

Microsoft Word को परिचय :- माइक्रोसफ्ट वर्ड एक Word processing package हो । यो Ms-office pack अन्तर्गतको एक उत्पादन हो। शब्दहरूलाई विभिन्न रूपमा आवश्यक सम्पादन गरी विभिन्न प्रकारका अक्षर र शब्दहरूलाई मिलाएर फाइलमा भण्डार गर्नु वा छाप्ने कार्य गर्ने कार्यलाई वर्ड प्रोसेसिङ (word processing) भनिन्छ। आजको समयमा छिटो, सफा र व्यवस्थित लेखाई अत्यन्त आवश्यक भइसकेको […]

Continue Reading